Monthly Archives:กันยายน 2017

 • รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ คืบหน้ากว่า 20%

  Post Image

  นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ณ สำนักงานโครงการใต้สะพานข้ามแยกคลองตัน
  พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจโครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 ณ สำนักงานโครงการ ถ.ศรีนครินทร์ขาออก (แยกศรีนครินทร์)

  โดย รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางลอดพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ได้ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 เมษายน 2561 งบประมาณการก่อสร้าง 762.1 ล้านบาท แต่เนื่องจากติดอุปสรรคบางประการทำให้การก่อสร้างต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 6 เดือน ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณ 20.56% ช้ากว่าที่วางแผนไว้ 27.85% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ธ.ค. 2561

  สำหรับการดำเนินงานในขณะนี้ได้รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา สายสื่อสาร รวมทั้งขยายผิวจราจรชั่วคราวบริเวณทางเท้า งานตัดสกัดผิวจราจรเดิมเพื่อก่อสร้างผนังกำหนดแนวขุดเจาะ (Guide Wall) จากนั้นจะก่อสร้างกำแพงแบบเป็นแผงต่อกันตามความยาวของพื้นที่ที่ขุดดิน (Diaphragm Wall)

  ซึ่งหลังจากรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนกระบวนการทำงานอื่นๆ จะสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากถนนพัฒนาการมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างจำเป็นต้องขยายผิวจราจรชั่วคราวบริเวณทางเท้า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างผนังกั้นระหว่างเขตก่อสร้างกับบริเวณที่ประชาชนใช้เดินทาง ที่สำคัญต้องอำนวยความสะดวกไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ทางเท้าสัญจรไปมา

  สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช มีระยะทางประมาณ 1,250 เมตร ความยาวทางลอด 940 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางแยก และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรจากถนนพัฒนาการให้มีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  นอกจากนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 แบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 7 ช่วง พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางช่วงที่ 1,3,7 ปลายปี 60

  โดยโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2558 ตามสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2560 โครงการดังกล่าวมีความยาวรวมทั้งสิ้น 11.75 กม. ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆทั้งหมด 7 ช่วง ช่วงที่ 1 การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 8 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง ผลงานที่ทำได้ 82.07% คาดว่าจะเปิดใช้ได้งานในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 2 การก่อสร้างทางลอดทางจราจร 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร

  ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้ จะดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่องจราจรในฝั่งขาออก ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 เพื่อเปิดการจราจรให้รถผ่านสัญจรไปมาได้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างในฝั่งขาเข้าอีก 2 ช่องจราจร คาดว่าทางเรียบทั้ง 2 ฝั่ง จะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบในเดือนก.พ.61 สำหรับทางลอดจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนธ.ค.61 ส่วนการขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 61 ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 53.19% ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนคลองลำสาลีถึงคลองวังใหม่ เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 3 แห่ง และสะพานลอยคนข้าม 3 แห่ง ซึ่งโครงการในช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 100% เตรียมเปิดการจราจรในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 4 ตั้งแต่คลองวังใหม่จนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานรถข้าม 2 แห่ง สะพานคนข้าม 2 แห่ง และมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อม (แลมป์) ทั้งหมดอยู่ 2 จุด คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 ผลงานที่ทำได้ 73.57%

  ส่วนช่วงที่ 5 ตั้งแต่ทางแยกยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร คาดการก่อสร้างจะเสร็จประมาณเดือนก.ค.61 แต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ 5 ซึ่งมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อมอยู่ โดยจะไปเชื่อมต่อในช่วงที่ 6 ซึ่งช่วงที่ 6 คาดจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ดังนั้นในช่วงที่ 5 การก่อสร้างทางต่อเชื่อมจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รองรับกับช่วงที่ 6 ซึ่งการก่อสร้างทางต่อเชื่อม จะมีทั้งหมดอยู่ 2 จุด ในขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 29.46% ช่วงที่ 6 เป็นการก่อสร้างจากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง จะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ผลงานที่ทำได้ 87.10%

  และช่วงที่ 7 ตั้งแต่ถนนร่มเกล้าถึงถนนเจ้าคุณทหาร เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ขนาด 8 ช่องจราจร สามารถลงได้ 6 ทิศทาง ตามแนวถนนเจ้าคุณทหารและถนนร่มเกล้า ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 91.83% คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยรวมแล้วขณะนี้คืบหน้าประมาณ 85% คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางบางส่วนได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 หลังจากนั้นจะมีการทยอยเปิดประมาณกลางปี 61 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ 100%นั้น อยู่ในช่วงที่ 5 ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนธ.ค.61

  เชื่อมโยงเครือข่ายการจราจรตามแนวตะวันออกกับตะวันตก โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะสามารถเปิดใช้งานในช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 7 ในวันที่ 5 ธ.ค.60 หลังจากนั้นจะทยอยเปิดใช้งานให้ครบ 100% ภายในเดือน ธ.ค.61

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MThai

 • บาร์ซ่าพร้อมร่วมวงล่าแวร์เนอร์หน้าหนาวนี้

  Post Image

  บาร์เซโรน่า

   บาร์เซโลน่า ตกเป็นข่าวพร้อมร่วมวงล่า ติโม แวร์เนอร์ กองหน้าทีมชาติเยอรมัน ของ แอร์เบ ไลป์ซิก หลังโชว์ฟอร์มสุดแจ่มกับต้นสังกัด จนตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสร

   royal1688 “เจ้าบุญทุ่ม” กลายเป็นทีมล่าสุดที่สนใจหัวหอกวัย 21 ปี ของ ไลป์ซิก ซึ่งเพิ่งมีข่าวว่ากลายเป็นเป้าหมายของทั้ง เรอัล มาดริด กับ ลิเวอร์พูล ที่หวังคว้าตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้เช่นกัน หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล 2017-18 โดยซัดไปแล้ว 6 ประตูจาก 9 นัด รวมทั้งยังพังตาข่าวอีก 3 ลูกกับทีมชาติเยอรมัน ในศึกคอนเฟดเดอเรชั่นส์ คัพ ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา

  “มุนโด้ เดปอร์ติโบ” สื่อดังในสเปน อ้างว่า บาร์ซ่า พร้อมแย่งคว้าตัว แวร์เนอร์ เมื่อตลาดซื้อ-ขายนักเตะเปิดขึ้นอีกครั้งในอีก 3 เดือนข้างหน้า ขณะที่เจ้าตัวเพิ่งออกมากล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า ขอมุ่งมั่นกับการเล่นให้ ไลป์ซิก เท่านั้น ถึงแม้รู้สึกภูมิใจที่มีข่าวว่า เรอัล มาดริด อยากได้ตัวก็ตาม

 • สำรวจหุบเขาไฮโซ พบถูกบุกรุกมานานกว่า 10 ปี

  Post Image

  ภายหลังอธิบดีกรมป่าไม้ และชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง และป่าแม่ขนิน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

  ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหุบเขาไฮโซ เนื่องจากมีกลุ่มนักธุรกิจ และนักลงทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ทหรูจำนวนมาก เพราะพื้นที่ดังกล่าวภูมิประเทศเป็นป่าธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุด เพียง 30 กิโลเมตร

  เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบมีสิ่งปลูกสร้างรุกพื้นที่ป่า จำนวน 18 ราย เนื้อที่รวมประมาณ 144 ไร่ 2 งาน 60 ตรว. ซึ่งมีรีสอร์ทที่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 5 ตรว. , เป็น นส.3 จำนวน 1 แปลง 2 ไร่ 1 งาน 19 ตรว. และเป็นพื้นที่ที่เคยสำรวจการถือครองตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 41 ไร่ 2 งาน 47 ตรว. และพื้นที่ประเภทอื่นๆ อีก 8 แปลง

  สำรวจในทำเลหุบเขาไฮโซ พบว่ามีการติดป้ายประกาศขายที่ดินกันอย่างคึกคัก แม้บางแปลงมีเอกสารสิทธิ์ นส.3 แต่ก็มีราคาสูงถึง ตรว.ละ 5,000 – 10,000 บาท หรือ ไร่ละ 3 – 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ ตรว.ละ 2,000 – 3,000 บาท โดยราคาขายจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของทำเล เช่น ตั้งอยู่ติดเชิงเขา หรือติดถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เข้าถึง และส่วนใหญ่เจ้าของที่ดินจะขายยกแปลง แต่ละแปลงมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10 – 50 ไร่

  แหล่งข่าวในวงการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ใน จ.เชียงใหม่ รายหนึ่ง ระบุว่า นอกจากทำเลที่ตั้งจะเป็นป่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และยังอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุด ที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีจำนวนไม่มาก แต่ด้วยความต้องการที่มีสูง ทำให้การบุกรุกและขยายแนวเขตรุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวน และอุทยาน

  “ก่อนหน้านี้เมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนเข้าไปบุกเบิกพื้นที่สร้างรีสอร์ทเพียงไม่กี่รายจนบูมขึ้นมา ยิ่งทำให้ราคาที่ดินในพื้นที่หุบเขาไฮโซมีมูลค่าสูงขึ้นมาก และมีการบุกรุกพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความขัดแย้ง นำไปสู่การร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ กระทั่งหน่วยงานรัฐเข้ามาสำรวจพื้นที่ครั้งใหญ่ และดำเนินการกับผู้บุกรุกป่า ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันดีกว่ามีการซื้อขายที่ดินและรุกล้ำเข้าไปในเขตป่ากันอย่างโจ่งแจ้ง โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็น”

  หนึ่งในผู้ที่ถูกตรวจสอบจากกรมป่าไม้ ระบุว่า เข้ามาซื้อที่ดินในหุบเขาไฮโซตั้งแต่ปี 2555 จากสามีชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทย ซึ่งได้ประกาศขายที่ดินผ่านเวปไซต์ โดยก่อนหน้านี้มีชาวต่างชายในวัยเกษียณเข้ามาซื้อที่ดินและสร้างบ้านเพื่อหวังใช้ชีวิตบั่นปลายที่นี่ก่อน จากนั้นจึงชักชวนให้เพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออีก 5 – 6 ราย โดยแต่ละรายเสียเงินซื้อที่ดินและสร้างบ้านไม่ต่ำกว่าหลังละ 5 – 12 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 38 – 39 ล้านบาท

  ต่อมาเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบและรังวัดที่ดินจึงทราบว่า มีที่ดินบางส่วนรุกเข้าไปในเขตป่าสงวน ทางกลุ่มผู้ซื้อจึงรวมตัวกันฟ้องร้องสองสามีภรรยาที่หลอกขายที่ดินให้ รวม 5 คดี เป็นคดีฉ้อโกง 4 คดี และยักยอกทรัพย์ 1 คดี ล่าสุดมี 1 คดีที่ศาลยกฟ้องเพราะฟ้องผิดแปลง และอีกฝ่ายก็มีข้อได้เปรียบเนื่องจากมีรายชื่ออยู่ในการสำรวจการถือครองที่ดิน

  ขอบคุณข้อมูล : MThai

 • ประชาชนแห่ชมความงาม พระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนปิดปรับปรุงไม่มีกำหนด

  Post Image

  ประชาชนจำนวนมากยืนต่อแถวบริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาเป็นคณะ ต่างเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงาม ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 วันเท่านั้น ก่อนที่จะมีการปิดพระที่นั่งอนันตสมาคมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมแซม และยังไม่มีกำหนดเปิดอีกครั้ง

  ทั้งนี้ ปัจจุบันภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมยังจัดแสดง “งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ” นิทรรศการที่รวบรวมผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คนไทยได้ชื่นชมด้วยนอกเหนือไปจากความสวยงามและอลังการทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งอนันตสมาคม

  นับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญ ที่สถาบันสิริกิติ์จัดแสดง “งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7 ” ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม มาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 59 เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลแห่งแผ่นดิน นำโชว์ผลงานมหัศจรรย์ของโลกที่ชาวไทยควรภาคภูมิใจ โดยภายในพระที่นั่งมีการจัดแสดงผลงานของศูนย์ฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา กับผลงานนับ 100 ชิ้น แต่ละชิ้นสร้างขึ้นอย่างประณีตสวยงาม อวดสายตานักท่องเที่ยวและคนไทยทุกคนที่ได้มาชื่นชม

 • หน.อุทยานฯเขาใหญ่ สั่งเอาผิด 2 นักวิ่ง เซลฟี่ช้างป่าจนถูกไล่

  Post Image

  จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เผยภาพเหตุการณ์นักวิ่งชายหญิง เข้าไปถ่ายเซลฟี่กับช้างพลาย ซึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้ช้างเกิดความโมโหแล้ววิ่งเข้าใส่ทั้งสองคนถึง 3 ครั้ง จนเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่วิจารณ์ถึงการกระทำของนักวิ่งทั้ง 2 คน ว่าความไม่เหมาะสม

  ล่าสุด นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า โดยปกตินิสัยของช้างเขาใหญ่ ไม่ค่อยดุร้าย หากไม่มีใครเข้าไปรบกวน หรือทำให้ช้างรู้สึกว่าเกิดอันตราย ดังนั้น แจ้งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่านักวิ่งทั้ง 2 คนเป็นใคร เพื่อเรียกตัวเข้ามาเตือนพร้อมเปรียบเทียบปรับ และอยากให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสของทั้ง 2 คน

  พร้อมกันนี้ อยากขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันทำตามกฎของอุทยานอย่างเคร่งครัด โดยในอนาคตคาดว่าจะให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ามาเที่ยวทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ติดตามตัวและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
  ขอขอบคุณข้อมูล : MThai

 • โดนอีก! ลุงวัฒนา บึ้มตู้โทรศัพท์ปี 50 ข้อหาพยายามฆ่า

  Post Image


  ศาลอาญา รัชดา ออกนั่งบัลลังก์เพื่อสอบคำ ให้การจำเลย ในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้องนายวัฒนา หรือตุ่ม ภุมเรศ อายุ 61 ปี อดีตวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน,กระทำให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส,ทำ มี และใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครอง และมีเครื่องยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

  จากกรณี เมื่อระหว่างวันที่ 27- 30 ก.ย.2550 ต่อเนื่องกัน จำเลยได้ประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องโดยนำชิ้นส่วนโลหะ แบตเตอรี่ สายไฟ แผงวงจรสวิทต์เปิด – ปิด ดินดำ ขวดน้ำพลาสติกใส่นำมันเบนซิน สามารถทำอันตรายต่อร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บและตาย

  โดยตั้งเวลาระเบิดไว้ 30 นาที แล้วนำไปวางไว้ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.เป็นเหตุให้ ด.ต.จิระเดช อรรถพงษ์ ข้อมือขวาขาด ช่องอกมีรอยฉีกขาด แก้วหูขวาฉีกขาด และ ส.ต.ท.วิทยา ธรสุนทรชื่น แก้วหูฉีกขาดทะลุได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคน ตู้โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจำนวน 20,000 บาท

  โดยศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังและสอบถาม ปรากฏว่า จำเลยแถลงให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดี ศาลจึงนัดสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MThai

 • เอมี่ อาเมเรีย ร่ำไห้! ถูกคุมฝากขัง ย้ำเสพไอซ์ปัดค้า-ขอโทษทำเสียใจ

  Post Image

  ตำรวจนครบาลสายไหม คุมตัว นายปุณยวัจน์ หิรัณย์เตชะ หรือ พล อายุ 40 ปี และ น.ส.อาเมเรีย จาคอป หรือ เอมี่ อายุ 28 ปี มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2006 และอดีตนางเอกชื่อดังจากละคร “ธิดาวานร” เจ้าของวลี “แม่มา” ผู้ต้องหาในคดี ร่วมกันเสพยาเสพติด และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาอี,ยาไอซ์) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขัง

  โดยขณะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา นางสาวอาเมเรีย ได้สวมหมวก ก้มหน้าร้องไห้มีท่าทีเหนื่อยล้า พร้อมระบุว่า ตนเองเป็นเพียงคนเสพเท่านั้น ส่วนยาเสพติดเป็นของหนุ่มคนสนิท รวมทั้งขอโทษครอบครัวและแฟนคลับที่ทำให้เสียใจ ก่อนที่นายฮันนาส จาคอป จะเดินเข้าไปหานางสาวอาเมเรีย บุตรสาว ว่าไม่ต้องพูดอะไร และขอร้องสื่อมวลชนที่อยู่ระหว่างการบันทึกภาพ

  ส่วนนาย ปุณยวัจน์ ที่ใช้เสื้อคลุมปิดบังใบหน้า ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับดาราสาวรวมถึงผู้ครอบครองยาเสพติดของกลาง โดยระบุเพียงว่า ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น

  ทั้งนี้เมื่อนายปุณยวัจน์ เดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหานางสาวอาเมเรียได้ร่ำให้ออกมาโดยมีนายปุณยวัจน์คอยโอบกอดปลอบใจอยู่ข้างๆ

  ส่วนด้าน พ.ต.อ.ธนกรณฑ์ ก้อนแก้ว ผกก.สน.สายไหม กล่าวว่า ในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจคัดค้านการประกันตัว ส่วนบันทึกการจับกุมได้สอบปากคำผู้ต้องหาประกอบสำนวนเสร็จสิ้นแล้ว โดยจากสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นเพียงผู้เสพไม่ใช่ผู้จำหน่าย แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะสามารถเอาผิดได้

 • ในหลวง ร.10 ทรงชื่นชม ‘นางฟ้าซาลอน’ ช่างตัดผมจิตอาสา

  Post Image

  นี่เป็นภาพอันน่าภาคภูมิใจของ นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล หรือ ช่างกอล์ฟ ช่างตัดผมวัย 38 ปี และเจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊ก “นางฟ้าซาลอน” ขณะเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้ อุปกรณ์ตัดผม และเสื้อยืด ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 16 กันยายน ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ พลตรี กัลย์สรรค์ ได้เชิญพระกระแสรับสั่ง ในหลวงรัชกาลที่ 10 ว่า พระองค์ท่านทรงทราบและขอชื่นชมจากการทำความดี จนทำให้พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นำเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตัดผม เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพและนำไปใช้ตัดผมให้กับผู้พิการ และเสื้อพระราชทาน มามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจ และขอให้รักษาความดีที่ได้ทำไว้ต่อไป

  สำหรับ นายฤชวีพัฒน์ เป็นช่างตัดผมจิตอาสา ตระเวนตัดผมและนำสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและพิการมานานกว่า 10 ปี โดยใช้เฟซบุ๊ก “นางฟ้าซาลอน” แจ้งเบาะแสคนตกทุกข์ได้ยาก จนเป็นที่รู้จักดีในโลกโซเซียลมีเดีย นอกจากนี้ ทางทีมข่าวของเรา ยังเคยนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตัว ผ่านช่วง “บิ๊กฮีโร่” เมื่อ 2 ปีก่อนอีกด้วย
  ขอบคุณข้อมูลจาก : Mono29

 • ยังไม่พบเส้นทางการเงิน ‘เอมี่’ ผิดปกติ

  Post Image

  พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามความคืบหน้าคดีของ เอมี่ อาเมเรีย จาคอป นางเอกชื่อดัง และเพื่อนชายคนสนิท ล่าสุด จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งสองคนขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติของการโอนเงินเข้าออกในบัญชี ว่า มีเพียงการโอนเงินเข้าออกตามปกติจากบุคคลต่างๆ

  ทั้งนี้ ยืนยันว่าพยานหลักฐานและคำให้การของผู้ต้องหาทั้งสองคนมีความรัดกุมแน่นหนาเชื่อว่าจะใช้ดำเนินคดีกับทั้งสองคนได้ ถึงแม้ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาจะกลับคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนก็ตาม รวมถึงเส้นทางการเงินที่ยังไม่มีความผิดปกติก็จะไม่เป็นผลต่อการพิจารณาในชั้นศาล ส่วนการติดตามขยายผลกลุ่มดาราและคนดังที่เกี่ยวข้องกับกรณีการจับกุมของเอมี่นั้น ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการออกหมายจับ หมายเรียก หรือหมายค้น หากมีหลักฐานชัดเจนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  ส่วนการ ขยายผลเครือข่าย ตำรวจยังสามารถ จับกุม นางสาวแก้วกาญจน์ รัตนสังข์ (ทอม) อายุ 29 ปี ได้ที่ จ.หนองคาย พร้อมของกลางไอซ์ 1.35 กรัม ที่ถูกส่งไปรษณีย์จากกลุ่มซื้อขายของออนไลน์ผิดกฎหมายและอาวุธปืนเถื่อน โดยมีการติดต่อซื้อผ่าน นางสาวพั้นซ์ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งตำรวจเชื่อว่า มีความเชื่อมโยงกับ เอมี่ และหนุ่มคนสนิท

 • รวบจ่าทหารเจ้าของร้านเพชรเอี่ยว จ.ส.ท.ไฮโซตระกูลดังค้าโคเคน

  Post Image

  ความคืบหน้าหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ จับกุมตัวนายราชิน ตันตรานนท์ อายุ 38 ปี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์ และ บุตรชายของอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (นายวรกร ตันตรานนท์ )

  ซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังของ จ.เชียงใหม่ และนายชาญวิโรจน์ โชควิรัชนันท์ อายุ 38 ปี ในข้อหา”ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3 (โคเคน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมายและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระผิดฯ ตามหมายจับของศาล จ.เชียงใหม่ ก่อนนำตัวมาส่งให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา

  ล่าสุดเช้าวันนี้ ( 21 กันยายน) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ได้ควบคุมตัว จ.ส.ท.ยอดรัก อ่อนแก้ว อายุ 39 ปี ทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเจ้าของธุรกิจร้านเพชรในกรุงเทพมหานคร ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.เชียงใหม่ มาส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดี หลังจากประสานให้เจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาที่บ้านพัก

  การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก จ.ส.ท.ยอดรัก อ่อนแก้ว ถูกซัดทอดจากนายราชิน และกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ ว่า เป็นผู้จำหน่ายและส่งโคเคนให้กับกลุ่มของนายราชิน ตันตรานนท์ ซึ่งได้ร่วมกับพวกตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสั่งซื้อโคเคนมาจำหน่ายให้กับกลุ่มไฮโซตามสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่มีหลักฐานที่นายราชินโอนเงินเข้าบัญชีของนายยอดรัก ครั้งละหลายหมื่นบาทมานานกว่า 5 – 6 เดือน

  ขณะที่ จ.ส.ท.ยอดรัก กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่า ไม่ทราบว่าถูกเชื่อมโยงได้อย่างไร แต่ในส่วนของเงินที่นายราชินโอนมาให้ทุกสัปดาห์นั้น เป็นเงินค่าพนันบอล และค่าจิวเวอรี่เท่านั้น

  ด้านนายราชิน ตันตรานนท์ ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ โดยญาติได้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเป็นวงเงินจำนวน 1 แสนบาท
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MThai