Monthly Archives:ตุลาคม 2016

 • ตำนาน พญานกถึดทือ ตำหรับ หลวงปู่่ศุข !

  Post Image

  นกถึดทือ เป็นนกชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูล นกเค้าแมว เป็นนกฮูกหรือนกเค้าแมวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีลำตัวสีนํ้าตาล มีลายกระสีขาว ลำตัวด้านบนและปีกสีเข้มกว่าด้านท้อง ขนคิ้วยาว เห็นได้ชัด ตาสีเหลือง หน้าแข้งไม่มีขน หากินในเวลากลางคืน การที่ได้ชื่อว่า “ทึดทือ” นั้น มาจากเสียงร้อง ที่เป็นเสียงต่ำทุ้ม โดยเฉพาะช่วงจับคู่ในฤดูหนาว ทั้งสองเพศจะร้องประสานเสียงกันให้ได้ยินบ่อย ๆ ยามพลบค่ำและรุ่งสาง%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b7%e0%b8%adนกทึกทือโบราณจารย์ จึงนำมาผูกสร้างเป็นเครื่องรางของขลังขึ้นมา จะเน้นเด่นทางโชคลาภทำมาหากิน อ.สมุห์กลับ มักจะมอบคาถานี้ ให้แก่ผู้ที่ทำมาหากินตอนกลางคืน เพราะธรรมชาตินกถึดทือ จะหากินตอนกลางคืนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านนกทึดทือ ถ้าในภาคกลาง หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ถือเป็นต้นตำหรับ แต่ถ้าทางภาคอีสาน ต้องถือสำเร็จลุน เป็นต้นตำหรับ ซึ่งอ.กฤษณะได้ผ่านตามาทั้งสองสาย สายหลวงปู่ศุข จะเป็นตัวคาถาไม่กี่ตัว แต่ทางสายสำเร็จลุน จะเป็นคาถาแบบโองการ

  หลวงปู่ศุข ท่านมีคาถานกถึดทืออยู่สองบท แบ่งเป็นบทตัวผู้กับตัวเมีย ท่านได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ท่านคนละบท ให้อ.สมุห์กลับ บทหนึ่ง ให้พระครูใบฎีกายังบทหนึ่งมีเรื่องเล่ากันว่า สมัยก่อนหลวงปู่ศุข มาพักที่วังนางเลิ้งของเสด็จในกรม พอเสด็จในกรม และพระชายา เข้าไปกราบแล้ว ก็เหลือบรรดานายทหาร และคนรับใช้ประจำวัง เข้าไปกราบ หลายคนขอพระเครื่อง ตะกรุดสารพัด แต่อีกหลายคนติดเบี้ยบ่อน มาขอของดีหลวงปู่ศุข ไปแก้มือ ไปล้างแค้นเจ้ามือ ท่านจะไม่ให้พระ แต่จะเขียนยันต์นกถึดทือให้ไป ปรากฏว่า เจ้ามือทั้งนางเลิ้ง พระนคร สี่กั๊ก ยันเสาชิงช้า ต้องปิดบ่อนหนีบรรดาศิษย์นกถึดทือหมด แก้มือสำเร็จ ร่ำรวยไปตามๆ กัน จนเจ้ามือขยาด ถ้ารู้ว่าเป็นพวกนกถึดทือ จากวังนางเลิ้ง จะไม่รับเข้าไปเล่น

  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าตำนานเก่า ยืนยันว่า วิชาดี มีอยู่จริง เป็นของเล่นอริยะ ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ เป็นเพียงเศษฝุ่นติดเท้าหลวงปู่ศุขท่านเท่านั้น ถามว่าวิชานี้มีประโยชน์อะไร ตอบว่า พระโบราณต้องมีไว้ เพราะสมัยก่อน คนติดบ่อน ติดฝิ่น มีมาก เอาเงินเอาเบี้ยไปประเคนเจ้ามือหมด เจ้ามือก็รีดไถคนจนๆ วิชานี้ ไว้ปราบเจ้ามือขี้โกง ไว้ปราบเศรษฐีเห็นแก่ได้ เพราะบรรดาเบี้ย บ่อนสมัยก่อน ก็ล้วนเสาะหาอาจารย์ดี วิชาดี เพื่อเรียกลูกค้า ให้มาเสียเงินให้มากๆ เหมือนกัน วิชานกถึดทือ ของหลวงปู่ศุข จึงเป็นวิชาเสี่ยงโชค โชคลาภ แก้เผ็ด

  คล้ายย้อนรอย หนามยอกเอาหนามบ่ง ชนะอาจารย์ และวิชาประจำบ่อนเบี้ยทั้งหมดแต่ผู้ที่นำมาสร้างเป็นครั้งแรกคือหลวงพ่อมหาโพธิ์ ท่านเห็นอานุภาพวิชานี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อตอนท่านยังเป็นเด็ก พระครูใบฎีกายัง ได้เรียกเด็ก มาเรียงแถวล้วงขนมจากปิ๊บเล็กๆ เด็กตั้งเยอะแยะ ล้วงเท่าไหร่ก็ไม่หมด พอแจกเด็กจนเสร็จสิ้น หลวงพ่อมหาโพธิ์ได้ถามพระอาจารย์ยังว่า หลวงน้าใช้วิชาอะไร ทำไมเด็กล้วงอย่างไรขนมก็ไม่หมด พระอาจารย์ยังจึงบอกว่า นี่คือวิชานกถึดทือหลวงปู่ศุข ถ้าทำสำเร็จจะกินไม่สิ้นหลวงพ่อมหาโพธฺิ์ ท่านสร้างนกถึดทือขึ้นมารุ่นหนึ่ง เป็นนกถึดทือตัวผู้ตัวเมีย เพราะพระครูใบฎีกายัง มรณภาพ ท่านได้ไปต่อวิชากับอ.สมุห์กลับ หลวงพ่อมหาโพธฺ์จึงได้วิชานกถึดทือ ทั้งตัวผู้ตัวเมีย ปัจจุบัน นกถึดทือหลวงพ่อมหาโพธิ์หายากยิ่ง

  วิธีบูชา
  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วภาวนาคาถาพญานกถึดทือ “กิปิพิคิ คิพิปิกิ” หลายๆจบยิ่งมากยิ่งดี แล้วอธิษฐานจิตตามต้องการ ผู้ที่มีไว้บูชาจะอุดมด้วยลาภผลนานับประการ ทางการค้าขาย ทำธุรกิจประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ เป็นโภคทรัพย์ มีโชคมีลาภ มีกินไม่รู้หมด

  ปิดความเห็น บน ตำนาน พญานกถึดทือ ตำหรับ หลวงปู่่ศุข !
 • ถอดยศ-ยึดเครื่องราชฯ ‘เสธ.แอ๊ป’ ผู้ต้องหารื้อบาร์เบียร์ ปี 46

  Post Image

  เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.ต.ธัญเทพ ธรรมธร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เนื่องจากมีความผิดต่อเสรีภาพ บุกรุก ทําให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507

  ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

  ถอดยศ-ยึดเครื่องราชฯ 'เสธ.แอ๊ป' ผู้ต้องหารื้อบาร์เบียร์ ปี 46

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ศาลอาญากรุงเทพใต้ อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีรื้อบาร์เบียร์ พ.ศ. 2546 ที่ปากซอยสุขุมวิท 10 โดย ในส่วนของ พ.ต.ธัญเทพ ธรรมธร หรือ เสธ.แอ๊ป จำเลยถูกตัดสินจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา แต่ไม่ได้เดินทางมารับฟังคำพิพากษา ซึ่งศาลได้ออกหมายจับ ขณะที่กรมพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ดำเนินการปลดออกจากราชการแล้ว

       เราได้คัดสรรบริการเกมส์ คาสิโนออนไลน์ goldclub slot และพนันกีฬาออนไลน์ ชั้นนำมาให้ท่านลูกค้าได้เลือกเล่นกันมากมาย ส่วนมากจะเป็นบริการที่ได้รับความนิยม และรู้จักันดีอยุ่แล้ว ท่านที่ชอบพนันบอลออนไลน์ไม่ควรพลาด สมัครง่ายเดิมพันสนุก กับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  ปิดความเห็น บน ถอดยศ-ยึดเครื่องราชฯ ‘เสธ.แอ๊ป’ ผู้ต้องหารื้อบาร์เบียร์ ปี 46
 • ส่องอนาคตฯ ‘กทม.’ ยุคเปลี่ยนผ่านขุมอำนาจ ‘เสาชิงช้า’

  Post Image

  นับจากนี้อีกไม่เกิน 6 เดือนวาระการทำงานในเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) คนที่ 15 ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จะสิ้นสุดลง ภายหลังคุมอำนาจภายในศาลาว่าการเสาชิงช้ามาเกือบ 8 ปีเต็ม

  กทม
  ถือได้ว่าเขาเป็นเป็นผู้ว่าฯกทม.ที่ถูกสังคมพูดถึงอย่างร้อนแรง ผ่านร้อยเรื่องราวตั้งแต่วิกฤตการชุมนุม สถานการณ์น้ำท่วม ไปจนถึงการตั้งคำถามจากสังคมในโครงการใหญ่หลายเรื่อง ไม่พ้นถูกตรวจสอบจาก “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ขีดเส้นใต้ใหญ่ 3 เส้นในโปรเจ็คไฟประดับ 39 ล้าน ส่งแรงบีบให้ผู้กุมบังเหียนฝ่ายทหาร ออกมาตรา 44 สั่งพักงาน”ชายหมู” ในที่สุดเป็นภาวะการณ์ตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. ในยุคบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านก่อนการเลือกตั้งใหญ่ การเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น อบจ. อบต. สก. หรือผู้ว่าฯกทม.ที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า การเลือกตั้งทั้งหมดนี้โรดแมปประเทศ จะ “ปักหมุด” การเลือกตั้งไปที่เวทีใดก่อนหน้าหลัง แต่มีแนวโน้มว่าระหว่างการรอปฏิทินเลือกตั้ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะออกมาอุดสูญญากาศในศาลาว่าการเสาชิงช้า เพื่อเลือกใครมาทำหน้าที่แทน “สุขุมพันธุ์”

  จากเดิมในอดีตตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. จะเป็นข้าราชการการเมืองที่มาจากแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2516 ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.มีขึ้นครั้งแรกในปี 2518 จากประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2518 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 กำหนดให้กทม.เป็นทบวงการเมือง มีผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 4 ปี จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา 41 ปี กทม.มีแนวโน้มจะเป็นครั้งแรกที่ตำแหน่งพ่อเมืองหลวงจะได้รับการ”แต่งตั้ง” อีกครั้ง

  การแต่งตั้งครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.อย่างเดียว ในศาลาว่าการกทม.ยังมีทีมงานฝ่ายการเมืองตำแหน่งเป็นทางการทั้งหมดนับรวมแล้ว 18-19 ตำแหน่ง ถ้าใช้”โมเดล”จากทีมงานสุขุมพันธุ์ในยุคนี้ ไล่ตั้งแต่ตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. 4 คน คณะที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. 9 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯกทม. 4 คน และทีมโฆษกกทม. 2 คน ซึ่งตำแหน่งทั้งหมดอยู่ที่อำนาจคสช.จะเป็น”ผู้เลือก” หรือให้สิทธิผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ ได้คัดสรรผู้ได้รับความไว้วางใจ มาร่วมงานเป็นทีมเดียวกันด้วยตัวเอง

  ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าตำแหน่งบิ๊กกทม.ระลอกใหม่ จะ”รองรับ”นายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว เช่นเดียวกับการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เพิ่มเก้าอี้ทำงานอีก 30 ที่นั่ง แต่การมาของทีมงานชุดใหม่ จะไม่มีเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ เพราะภารกิจในกรุงเทพฯใหญ่โตเป็นกองภูเขา กาดอกจันไปที่แผนแก้ปัญหาน้ำท่วม นโยบายจัดระเบียบทางเท้า ความอยู่รอดปลอดภัยของคนเมือง ซึ่งภารกิจเหล่านี้ยังเป็น”งานหิน” ของของผู้ว่าฯกทม. ตามที่คนกรุงเทพฯตั้งความหวังไว้สูง ซึ่งจะเป็นแรงบีบต่อการทำหน้าที่ผู้ว่าฯกทม.อย่างปฏิเสธไม่ได้

  สำหรับผู้ว่าฯกทม.คนที่ 16 หากได้รับการแต่งตั้งจริง จะเป็นผู้ว่าฯกทม.ที่ในบริบท”ไร้รอยต่อ” ระหว่างรัฐบาลทหาร และ 29 ชีวิตสมาชิกสภากทม. ที่คสช.เลือกมาก่อนหน้านี้ ทีมงานหน้าใหม่จะทำงานเป็น”เนื้อเดียวกัน”อย่างไร เพราะตัวเลขงบประมาณปี 2560 กว่า 75,635,821,500 บาท เป็นงบประมาณก้อนโตที่ฝ่ายคสช.ชุดนี้ถืออำนาจเข้ามาดูแล ซึ่งเป็นคู่ขนานไปกับการถูกเฝ้ามองจากสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติราชการต่างประเทศ การจัดซื้อจัดจ้างภายในกทม. จะแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง พวงพ้อง ถึงพี่น้องร่วมตระกูลหรือไม่

  “พรชัย เทพปัญญา” สมาชิกสภากทม. มองคุณสมบัติผู้ว่าฯกทม.คนที่ 16 เชื่อว่าคสช.จะแต่งตั้งผู้ที่มาทำหน้าที่แทน ภายหลังม.ร.ว.สุขุมพันธุ์หมดวาระไป หรือประกาศออกมาก่อนหากม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ ซึ่งผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ต้องรู้เรื่องการบริหารอย่างดี ไม่จำเป็นต้องเป็นในก็ได้ เพราะคนนอกเก่งๆ มีมากมาย แต่ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ มีระยะเวลาการทำงานไม่มาก พูดง่ายๆว่าเดินเข้ามานั่งโต๊ะสามารถทำงานได้เลย ไม่ต้องเสียเวลามาศึกษางานกทม.อีกหลายเดือน เพราะผู้ว่าฯกทม.คนนี้จะอยู่ในตำแหน่งไม่นานมาก ประมาณ 1 ปีหรือ 1 ปีครึ่งก่อนจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ทั้งหมดจึงเป็นอนาคตหน่วยงานอย่างกทม.ในยุคเปลี่ยนผ่าน ไม่ว่า”ใคร”จะทำหน้าที่ผู้นำสูงสุด จากนี้ยังคงถูก”สปอตไลท์”คนในสังคม จับจ้องความเป็นไปในขุมอำนาจใหม่ทุกนาที

  ปิดความเห็น บน ส่องอนาคตฯ ‘กทม.’ ยุคเปลี่ยนผ่านขุมอำนาจ ‘เสาชิงช้า’
 • การเล่นว่าว หรือชักว่าว มีมาแต่โบราณ

  Post Image

  ว่าวโดยทั่วไปมีโครงสร้างประกอบด้วยไม้ไผ่สีสุก นำมาผ่าแล้วเหลา ให้ได้ตามที่ต้องการแล้วนำมาประกอบกันให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ผูกติดกันด้วยเชือกโยงยึดกัน เป็นโครงสร้างและปิดด้วยกระดาษชนิดบางเหนียว เช่น กระดาษสาและตกแต่งลวดลายด้วยจุด หรือดอกดวงเพื่อปิดยึดกระดาษกับเชือกให้แน่นว่าวที่นิยมกันคือ

  ว่าวจุฬา ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยไม้ไผ่สีสุก ๕ ชิ้น มีจำปา ๕ ดอก ทำด้วยไม้ไผ่ยาว ๘ นิ้ว เหลากลมโตประมาณ ๓ มิลลิเมตร จำปา ๑ ดอกมีจำนวนไม้ ๘ อัน มัดแน่นกับสายป่านที่ชักว่าวจุฬาอันเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับปักเป้าการเล่นว่าว หรือชักว่าว มีมาแต่โบราณ
  ว่าวปักเป้า มีโครงสร้างประกอบด้วยไม้ไผ่สีสุกเหลากลม ๒ ชิ้น มีเหนียงเป็นเชือกยาว ๘ เมตร ผูกปลายทั้ง ๒ ข้าง ให้หย่อนเป็นสายรูปครึ่งวงกลมเพื่อคล้องตัวว่าวจุฬาให้เสียสมดุลจนตกลงพื้นดิน
  ว่าวหง่าว ทำด้วยโครงไม้ไผ่ปิดกระดาษสา ลำตัวตอนบนมีรูปคล้ายอกว่าวจุฬามีเอวคอดและท่อนล่างกว่าท่อนบน ตอนส่วนหัวมีไม้ไผ่เหลาและขึงเชือกเหมือนคันธนู ส่วนขึงเชือกนี้จะเกิดเสียงเมื่อต้องลม เสียงนี้ช่วยกำจัดความชั่วร้ายได้ปัจจุบันว่าวที่มีการเล่นกันโดยทั่วไปได้มีการพัฒนารูปแบบการเล่นเพื่อความสวยงาม โดยทำว่าวให้เป็นรูปแบบที่แปลกแตกต่างกันออกไปเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ว่าวงู ว่าวผีเสื้อ ฯลฯ


         เราได้คัดสรรบริการเกมส์ gclub คาสิโนออนไลน์ และพนันกีฬาออนไลน์ ชั้นนำมาให้ท่านลูกค้าได้เลือกเล่นกันมากมาย ส่วนมากจะเป็นบริการที่ได้รับความนิยม และรู้จักันดีอยุ่แล้ว ท่านที่ชอบพนันบอลออนไลน์ไม่ควรพลาด สมัครง่ายเดิมพันสนุก กับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  เว็บไซต์ : https://sbobetgroup.com


  วิธีการเล่น มีอยู่ ๓ วิธี คือ

  • ชักว่าวให้ลอยลมปักอยู่กับที่ เพื่อดูความสวยงามของว่าวรูปต่าง ๆ๒. บังคับสายชักให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ นิยมกันที่ความสวยงาม ความสูง และบางทีก็คำนึงถึงความไพเราะของเสียงว่าวอีกด้วย
  • การต่อสู้ทำสงครามกันบนอากาศ คือ การแข่งขันว่าวจุฬาและปักเป้าคว้ากันบนอากาศ จะจัดให้มีการแข่งขันกันที่บริเวณท้องสนามหลวงกำหนดแดนขณะทำการแข่งขัน ว่าวปักเป้าจะขึ้นอยู่ในแดนของตน ล่อหลอกให้ว่าวจุฬามาโฉบเพื่อจะลากพามายังดินแดนของตน โดยให้ว่าวปักเป้าติดตรงดอกจำปาที่ติดไว้ เมื่อติดแน่นดีแล้วว่าวจุฬาจะรีบลากรอกพามายังดินแดนของตน ขณะเดียวกันว่าวปักเป้าก็จะพยายามใช้เหนียงที่เป็นเชือกป่านคล้องตัวว่าวจุฬาให้เสียสมดุลและชักลากดึงให้ตกลงมายังดินแดนของตน
  • ในการเล่นว่าวจุฬาลากพาว่าวปักเป้าเข้ามาทีละตัวหรือหลายตัวก็ได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างนำคู่แข่งขันมาตกยังดินแดนของตนเองได้ ก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าขณะชักลากพามา ว่าวปักเป้าขาดลอยไปได้ถือว่าไม่มีฝ่ายใดได้คะแนน

  โอกาสหรือเวลาที่เล่น

  การเล่นว่าวต้องอาศัยกระแสลมเป็นสำคัญ กระแสลมที่แน่นอนจะช่วยให้เล่นว่าวได้สนุก จึงมักจะเล่นกันในราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่งถึงว่าเป็นช่วงที่ลมพัดแรงกระแสลมสม่ำเสมอที่เราเรียกกันว่า “ลมว่าว”

  ปิดความเห็น บน การเล่นว่าว หรือชักว่าว มีมาแต่โบราณ