ไพ่นกกระจอก

อุปกรณ์ไพ่ :

อุปกรณ์ไพ่มีทั้งหมด136ตัว รวมชุดทั้ง36ตัว ชุดบ่วง36ตัว ชุดเสาะ36ตัว ชุดทิศ16ตัวและชุดมังกร12ตัว ทุกครั้งที่เริ่มเล่นเกม จะเลือกไพ่71ตัวโดยอัตโนมัติและเลือกมาเพื่อเล่นเกม หากมีผู้เล่นท่านไหนได้ออกไพ่22ตัวแล้ว ก็ถือว่าเกมจบสิ้น

การเล่นไพ่ :

เมื่อเริ่มเล่นเกมแล้ว เจ้ามือจะได้ไพ่14ตัว ผู้เล่นได้ไพ่13ตัว และเจ้ามือจะเลือกไพ่หนึ่งตัวที่ไม่มีประโยชน์ออกมา ผู้เล่นมีสิทธิ์ในการ”เฉ่า” “ผ่อง” หรือ “กั่ง”ไพ่ที่เจ้ามือออก หรือเลือกเพิ่มไพ่และค่อยเลือกไพ่ออก

เจ้ามือ :

เกมส์ทุกตาระบบจะเลือกเจ้ามือโดยอัตโนมัติ

แย่งกั่ง

หากแย่งกั่ง คิดคะแนนตามจั่วน๊อค แย่งกั่งใช้ในกรณีที่ ผ่องไพ่แล้วได้ไพ่ที่เหมือนกันอีกรวมเป็นไพ่กั่งได้

ยอดจำกัดสูงสุด

  • 1.เป็นการจำกัดยอดสูงสุดในการเสียคะแนน หากสูงกว่ายอดจำกัดสูงสุดก็คิดเป็นยอดคะแนนที่จำกัดไว้
  • 2. ยอดจำกัดสูงสุดก็คือลักษณะไพ่สมบูรณ์ คือ13ฟาน

หมึงเชียง

 

ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งก็ถือเป็นหมึงเชียง

เรียกไพ่โดยอัตโนมัติ

เรียกไพ่โดยอัตโนมัติได้ทุกกรณี แต่หลังจากเรียกไพ่โดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ”หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ”หรือไม่ หากตกลงจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ”สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา หากไม่เลือกพูด “เหมาะเจี๊ยะ”จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ

ไพ่พิเศษ

หลังเริ่มเล่นเกม จะมีไพ่พิเศษแสดงออกมาที่โซนพิเศษ กรณีที่ได้พูด”เหมาะเจี๊ยะ”แล้วหากมีไพ่เหมือนไพ่พิเศษจะได้เพิ่มฟานอีก

เปลี่ยนไพ่ขณะเริ่มเล่นเกม

หลังจากเจ้ามือได้ไพ่14ตัว และผู้เล่นได้ไพ่13ตัว ระบบอนุญาตให้ผู้เล่นเลือกเปลี่ยนไพ่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนไพ่

ดูไพ่

ระหว่างเล่นเกม กรณีที่ผู้เล่นเพิ่มไพ่(บางกรณี) ระบบให้โอกาสผู้เล่นดูไพ่ ก็คือเลือกเปลี่ยนไพ่หนึ่งไพ่จากไพ่ที่ยังเหลือไว้และผู้เล่นต้องการ

เสมอ

กรณีที่มีผู้เล่นออกไพ่ครบ22ตัวแล้ว อีกผู้เล่นออกไพ่หนึ่งไพ่ก็ยังไม่มีท่านไหนพูด”เหมาะเจี๊ยะ”ได้ เกมตานี้ถือว่าเสมอ

คำศัพท์เฉพาะ

จับไพ่

เริ่มเล่นเกมไพ่กระจอก ทุกผู้เล่นจะจับไพ่ตามลำดับ การดำเนินการจับไพ่13ใบนั้นก็เรียกว่าจับไพ่

ไพ่เรียง

เป็นชุดไพ่3ใบที่มีสีเดียวกันและมีตัวเลขลำดับเรียงต่อเนื่องกัน เช่น “ยี่ทง ซาทง ซื้ทง”

ไพ่ตอง

เป็นชุดไพ่3ใบที่มีไพ่เหมือนกัน เช่น เก้าเสาะ3ใบ

ไพ่ตองแอบ

เป็นชุดไพ่ตองที่มีไพ่3ใบและจับมาโดยตนเอง ไม่ใช่ว่าไพ่ตองมาจากผ่องหรือมาจากกั่ง

เหมาะเจี๊ยะ

หลังจากตัวเองเรียกไพ่แล้ว ผู้เล่นคนอื่นออกไพ่ให้ตัวเองชนะ

ไพ่หนั่ง

ไพ่ 2 ตัวเหมือนกันจากชุดไพ่ใดๆ

ไพ่อักษร

ไพ่7ประเภทเช่น “โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่อักษร

ไพ่สี่ลม

“โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่สี่ลม

ไพ่ซัมเหยิน

“อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ซัมเหยิน

ไพ่ผู้อาวุโส

“อิกบวน เก้าบวน เจียวเสาะ เก้าเสาะ เอียวทง เก้าทง”ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ผู้อาวุโส ลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์:ลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้คิดซ้ำได้ หากมีลักษณะหลายแบบคิดรวมฟานได้

ไพ่ธรรมดา

กรณีที่ผู้เล่นได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ” และไม่ได้มีลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้ถือว่า ไพ่ธรรมดา1ฟาน

หมึงเชียง

ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งก็ถือเป็นหมึงเชียง 1ฟาน

หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ได้ลักษณะไพ่หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด “เหมาะเจี๊ยะ”หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ”หรือไม่ หากตกลงจะพูด “เหมาะเจี๊ยะ”สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา หากไม่เลือกพูด “เหมาะเจี๊ยะ”จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่ แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ 1ฟาน

ทองฟ้าเรียกไพ่

หลังจากระบบแจกไพ่เสร็จ กรณีที่เจ้ามือออกหนึ่งไพ่และเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้เล่นเพิ่มหนึ่งไพ่แล้วเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติและออกไพ่ที่เพิ่ม เมื่อกี้ ถือว่าทองฟ้าเรียกไพ่ 2ฟาน

พิงวู่ ประกอบด้วยไพ่เรียง3ชุด และไพ่สองตัวกำลังหาอีกไพ่ประกอบชุดไพ่เรียงอยู่ หนั่ง( คือ ไพ่ 2 ตัวเหมือนกันจากชุดไพ่ใดๆ)ไม่สามารถเป็นไพ่อักษร 1ฟานmahjong
ขาดไพ่หนึ่งเก้า ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ไม่มีไพ่หนึ่งเก้าหรือไพ่อักษร 1ฟานmahjong
หมึงเชียงส่วนตัว กรณีที่เป็นลักษณะไพ่หมึงเชียง และได้ “เหมาะเจี๊ยะ”หลังจากเพิ่มไพ่ให้ตัวเอง 1ฟาน
ไพ่พิเศษ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ของผู้เล่น หากมีไพ่เหมือนไพ่พิเศษคิดเป็น1ฟานต่อหนึ่งไพ่ สามารถบวกได้หายไพ่
หนึ่งแก้ว คือหนึ่งสีและไพ่เรียงสองชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ของผู้เล่นมีไพ่เรียงสองชุดที่มีสีเดียวกันและเลขเดียวกัน เช่น ซี้บวน2ตัว โหง้วบวน2ตัว หลักบวน2ตัว จัดเป็นชุด ซี้บวน โหง้วบวน หลักบวนและชุด ซี้บวน โหง้วบวน หลักบวนได้ 2ฟาน mahjong
สองแก้ว คือสองสีและไพ่เรียงสองชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ของผู้เล่นมีไพ่เรียงที่มีสีเดียวกันและเลขเดียวกันสองชุด ประกอบเป็นไพ่คู่7คู่ก็ได้ 4ฟานmahjong
7คู่ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ของผู้เล่นประกอบด้วยไพ่คู่7คู่ 3ฟานmahjong
7คู่มังกร ระหว่างไพ่คู่7คู่ มีสองคู่ประกอบเป็นกั่งได้ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ไพ่นั้นต้องอยู่ในไพ่กั่งนั้น หากได้4ไพ่ดังกล่าวก่อน รอเรียกไพ่อื่น”เหมาะเจี๊ยะ”ถือว่า7คู่ 6ฟาน mahjong
ผ่องๆวู่ ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วย หนั่งและไพ่ตองสี่ชุด(มีเป็นไพ่กั่งก็ได้) 2ฟานmahjong
สามสีไพ่เรียง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” เป็นไพ่เรียงที่มีเลขเดียวกันสามชุดที่มาจากทั้งสามประเภทไพ่ มีชุดทั้ง ชุดเสาะและชุดบ่วง เช่น บ่วง345 เสาะ345 ทั้ง345 2ฟานmahjong
ไพ่แอบตองสามชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”มีไพ่แอบตองสามชุดหรือเป็นไพ่แอบกั่ง อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด หนั่งไม่นับด้วย 2ฟาน mahjong
ไพ่ตองสามชุดต่อเนื่อง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ” มีไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่มีสีเดียวและมีเลขต่อเนื่องทั้งสามชุด อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด สามารถผ่อง 3ฟาน mahjong
สามสีไพ่ตอง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”เป็นไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่มีเลขเดียวกัน แต่มาจากทั้งสามประเภทไพ่ อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด เช่น บ่วง555 เสาะ555 ทั้ง555 2ฟานmahjong
ไพ่หนึ่งเก้าไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ไม่ว่าเป็นชุดไพ่เรียง ไพ่ตองหรือ หนั่ง ต่างก็ต้องมีไพ่หนึ่งเก้าหรือไพ่อักษร จำเป็นต้องมีไพ่อักษร 3ฟาน mahjong
ไพ่หนึ่งเก้าไม่มีไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ไม่ว่าเป็นชุดไพ่เรียง ไพ่ตองหรือ หนั่ง ต่างก็ต้องมีไพ่หนึ่งเก้า และไม่มีไพ่อักษร 4ฟาน mahjong
ผสมผู้อาวุโส ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”คล้ายลักษณะไพ่ผ่องๆวู่ ที่ไม่เหมือนกันคือ ชุดไพ่ตองและหนั่งต่างก็เป็นไพ่อักษรหรือไพ่หนึ่งเก้า(จำเป็นต้องมีทั้ง สองอย่าง ไม่งั้นจะถือเป็นลักษณะไพ่อักษรหรือลักษณะไพ่หนึ่งเก้าได้) 2ฟาน mahjong
สีเดียวไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยไพ่ที่มีประเภทไพ่เดียวกันรวมกับไพ่อักษร 3ฟาน mahjong
สีเดียว ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยไพ่ที่มีประเภทไพ่เดียวกัน 5ฟาน mahjong
ซิวซัมเหยิน ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบไพ่ตองสองชุดที่มาจากอั่งตง แชฮวดหรือแปะปั่ง และไพ่หนั่งที่มาจากอั่งตง แชฮวดหรือแปะปั่ง 4ฟานmahjong
ไพ่ชุดเรียงต่อเนื่อง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”เป็นไพ่ที่มีประเภทไพ่เดียวกันเรียงลำดับจาก1ถึง9 อีกชุดหนึ่งไม่จำกัด ก็เหมือนที่เรานิยมพูดกันว่า ไพ่ชุดมังกร 2ฟาน mahjong
กั่งดอกไม้บาน หลังจากกั่ง จะจั่วไพ่หนึ่งไพ่จากไพ่กำแพง หากไพ่นี้ทำให้พูด”เหมาะเจี๊ยะ”ได้และถือว่าจั่วน๊อค 2ฟาน
จับพระจันทร์ใต้แม่น้ำ ก่อนจากจบเกมอย่างเสมอกัน ไพ่ทุดท้ายนี้ทำให้พูด”เหมาะเจี๊ยะ”ได้และถือว่าจั่วน๊อค 1ฟาน
จับปลาใต้แม่น้ำ ก่อนจากจบเกมอย่างเสมอกัน ฝ่ายตรงข้างออกไพ่ใบสุดท้ายและสามารถเฉ่าไพ่นั้นได้”เหมาะเจี๊ยะ” 1ฟาน

ลักษณะไพ่สมบูรณ์

ลักษณะไพ่สมบูรณ์คิดคะแนนยอดจำกัดสูงสุดลักษณะไพ่สมบูรณ์จะไม่บวกกับลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือจะแสดงลักษณะไพ่ แต่ว่าลักษณะไพ่สมบูรณ์จะแสดงลักษณะไพ่อย่างบวกกันแล้ว

ทองฟ้าศานติ ผู้เล่นเป็นเจ้ามือ หลังจากแจกไพ่เสร็จก็ได้”เหมาะเจี๊ยะ”ทันที
ที่ดินศานติ ผู้เล่นไม่ใช่เจ้ามือ หลังจากแจกไพ่เสร็จ เจ้ามือออกไพ่แรกและสามารถเฉ่าไพ่นั้นได้”เหมาะเจี๊ยะ
บุคคลศานติ ผู้เล่นไม่ใช่เจ้ามือ หลังจากแจกไพ่เสร็จ ตัวเองเพิ่มไพ่ใบแรกก็ได้”เหมาะเจี๊ยะ
ซิวเซเห ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งสามชุดที่มาจากไพ่ทิศทางทั้ง สี่ เช่น โอวตง ไซฮึง น่ำฮึงหรือปั๊กฮึง และมีไพ่หนั่งหนึ่งคู่ mahjong
ไทเซเห ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งสี่ชุดที่มาจากไพ่ทิศทางทั้งสี่ เช่น โอวตง ไซฮึง น่ำฮึงหรือปั๊กฮึง mahjong
ไทซัมเหยิน ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งสามชุดที่มาจากอั่งตง แชฮวดหรือแปะปั่ง mahjong
วงล้อใหญ่ 7คู่ของ “ขาดไพ่หนึ่งเก้า” ของ “สีเดียว” mahjong
ไพ่แอบตองสี่ชุด ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่แอบตองหรือแอบกั่งสี่ชุด mahjong
ไพ่ตองสี่ชุดต่อเนื่อง ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่ตองหรือกั่งที่มีประเภทไพ่เดียวกันและมีเลขต่อเนื่องกัน mahjong
ไพ่กั่งสี่ชุด (สิบแปดพระอรหันต์) ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”ประกอบด้วยชุดไพ่กั่งสี่ชุด เพราะลักษณะไพ่นี้จะมีไพ่ทั้งหมด18ตัว ก็นิยมพูดว่า “สิบแปดพระอรหันต์” mahjong
จำนวนล้าน “สีเดียว” และเป็นประเภทไพ่บ่วง เลขบนไพ่ที่บวกแล้วถึง100หรือมากกว่า100 ยอดสูงสุดจะมีได้130 mahjong
ไพ่อักษร ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”เป็นไพ่อักษรทั้งหมด และเป็นไพ่ลักษณะ “ผ่องๆวู่”ด้วยmahjong
ไพ่หนึ่งเก้า ไพ่ที่ได้ “เหมาะเจี๊ยะ”เป็นไพ่ตองที่มาจากไพ่หนึ่งเก้าทั้งนั้น เช่น อิกบวน เก้าบวน เอียวทง เก้าทง เจียวเสาะ หรือาเสาะ และเป็นไพ่ลักษณะ “ผ่องๆวู่”ด้วย mahjong
สีเขียวเดียว ประกอบด้วยไพ่ที่มาจาก “แชฮวดสีเขียว ยี่เสาะ ซาเสาะ ซี้เสาะ หลักเสาะหรือโป้ยเสาะ”ทั้งนั้น (ก็เพราะเป็นสีเขียวทั้งหมดจึงเรียกว่า “สีเขียวเดียว”) ไม่จำเป็นต้องประกอบเป็นไพ่เรียง ไพ่ตองหรือไพ่คู่ mahjong
สีแดงเคียว ตรงข้างกับ “สีเขียวเดียว” ประกอบด้วยไพ่ที่มาจาก “อั่งตง เจียวเสาะ โหงวเสาะ ฉิกเสาะหรือเก้าเสาะ”ทั้งนั้น mahjong
โคมไฟดอกบัวเก้าดอก “สีเดียว”และมีชุดไพ่ตองที่มาจากหนึ่งหรือเก้า มีไพ่เป็นเลข สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ดและแป็ด อย่างละหนึ่งไพ่ ต้องเป็นหมึงเชียง เรียกไพ่เลขเก้าอย่างเดียว mahjong
ผู้ยอดเยี่ยมหาตัวจับยาก ก็เรียกว่า “ซับซัมหยิว” ประกอบด้วยไพ่ โอวตง ไซฮึง น่ำฮึง ปั๊กฮึง อั่งตง แชฮวด แปะปั่งอิกบวน ก้าบวน เอียวทง เก้าทง เจียวเสาะและเก้าเสาะ แต่ละไพ่มีแค่หนึ่งใบ ยกเว้นไพ่คู่ที่ใช้เป็นหนั่ง mahjong
อักษรตะวันออกและเหนือ “ไพ่ชุดมังกร”และมีชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่เป็นโอวตง ไพ่หนั่งเป็นไพ่คู่ปั๊กฮึง หรือว่า “ไพ่ชุดมังกร”และมีชุดไพ่ตองหรือไพ่กั่งที่เป็นปั๊กฮึง ไพ่หนั่งเป็นไพ่คู่โอวตง mahjong

กรณีสายหลุด สัญญาณขาดหาย

ระบบจะช่วยเล่นไพ่แทนผู้เล่นที่สัญญาณขาดหายไป โดยอัตโนมัติจนกว่าเกมจะจบ